ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳು

50.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ನಾಗರ ಹಾವೆ! ಹಾವೊಳು ಹೂವೆ!

ಬಾಗಿಲ ಬಿಲದಲಿ ನಿನ್ನಯ ಠಾವೆ?

ಕೈಗಳ ಮುಗಿವೆ,ಹಾಲನ್ನೀವೆ!

ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳು”

Your email address will not be published.