ಪಾರಿಜಾತದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ

110.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಹಾದುಹೋಗುವ ಭಾವನೆ, ಸ್ಪಂದನ, ನೆನಪು, ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿವೆ ಉಷಾ ಕಟ್ಟೆಮನೆಯವರ ‘ಪಾರಿಜಾತದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ’ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು. ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನ ಶುಭ್ರ ಬಿಳುಪು, ಅದರ ಹಗುರುತನ ಹಾಗೂ ನೋವು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದು ಬಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡ ಬಿಂಬಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳು ಹಗುರವಾಗಿವೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಹಗುರವಲ್ಲ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಾರಿಜಾತದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ”

Your email address will not be published.