ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸ

90.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ (ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ) ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸ”

Your email address will not be published.