Sale!

ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ

243.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗಾಗಿ ಬರೆದವುಗಳು ಇವೆ ಕೆಲವು ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ”

Your email address will not be published.