ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕುರಿತ ಲೇಖನ, ಊರ್ವಶಿ ಪುರೂರವ ಕುರಿತ ಸುದೀರ್ಘ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಗಳು ಎನ್ನುವ ಲೇಖನ ಇವು ಬೇರೆ ಬೆರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದವಾದರು ಒಟ್ಟು ಕೃತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಡುವ ಒಂದು ನೋಟಕ್ರಮವಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ”

Your email address will not be published.