ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿ

100.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ” … ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪಾಶ್ವಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ … ೪)ದಾಸ್ಯ – ೧೮೭೩(ಗುಲಾಮಗಿರಿ) … ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೂ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿ”

Your email address will not be published.