ಪುಟ್ಟಜ್ಜನ ನೆನಪಿನ ಡೈರಿ

110.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂದಿನಬಗೆಬಗೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊ೦ದಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ನಾನಾ ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ಪ್ರಾಣ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತ ಕಳೆದು ಮರೆಗೆ ಸರಿದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಂದದ ಸಂವೇದನಾಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊ೦ಡಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪಟ್ಟು ಉಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ಮನೋಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಡಿದಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೊಗಸಿನ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ರಜೆಯ ದಿನಗಳನ್ನ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬೀಗಾರ ಮಲೆನಾಡನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಟಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಣ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪುಟ್ಟಜ್ಜನ ನೆನಪಿನ ಡೈರಿ”

Your email address will not be published.