ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ: ಒಂದೇ ಹಾದಿ-ಭಿನ್ನ ಶಮ

150.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಟೇಲರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಮನ್‌ ಭಾಯ್ … ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ-ಚಲನವಲನ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯತರ್ತರಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶ ಶಂಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ … ವೃಕ್ಷಸಂಕಲದಂತೆ, ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಂತೆ, ವರ್ಣಮಯ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ … ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ: ಒಂದೇ ಹಾದಿ-ಭಿನ್ನ ಶಮ”

Your email address will not be published.