ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಬೇಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ

50.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಯಾದಂತಹ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವ ಈ ಕೃತಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕೃತಿಯು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ವಿಮರ್ಶಕರ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ ಅಸಂದಿಗ್ಧಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕ ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದರ ಪ್ರಕಾಶಕರು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಬೇಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *