ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಬೇಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ

50.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಯಾದಂತಹ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಬೆಲೆಕಟ್ಟುವ ಈ ಕೃತಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕೃತಿಯು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ವಿಮರ್ಶಕರ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ ಅಸಂದಿಗ್ಧಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕ ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದರ ಪ್ರಕಾಶಕರು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಬೇಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ”

Your email address will not be published.