ಸಬ್ರಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು

135.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಸಬ್ರಿ ಸೆಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾಳೆ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಬ್ರಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು”

Your email address will not be published.