ಸಂಗಾತ – ಮಾಸಿಕ

618.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ –  ₹600| ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಶುಲ್ಕ(೩%) – ₹18


ಸೂಚನೆ : ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನ ಸ್ಟೋರ್, ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜನ ಚಂದಾದಾರಗಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೂರು, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ರಿಕೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


ಟಿ. ಎಸ್. ಗೊರವರ , ಅಂಚೆ : ರಾಜೂರ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ – 582114
ಮೊಬೈಲ್ : 9341757653

E-mail: [email protected] | [email protected]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಂಗಾತ – ಮಾಸಿಕ”

Your email address will not be published.