ಉರಿವ ಕುಡಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ

120.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಅನುಪಮಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ‘ಉರಿವ ಕುಡಿಯ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ‘ ಕೃತಿಯಿಂದ ರೂಮಿಯ ಕವಿತೆ ನಿಮಗಾಗಿ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಉರಿವ ಕುಡಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ”

Your email address will not be published.