ವೈದಿಕ ಯುಗ

100.00

Out of stock

Email
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

ಈ ಸರಣಿಯ ʼವೈದಿಕ ಯುಗʼ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಚೀನ ಭಾರತದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ  ಮೌರ್ಯರ ಪೂರ್ವದ ಗತಕಾಲದ ಚರಿತ್ರಿಯಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವೈದಿಕ ಯುಗ”

Your email address will not be published.