ಎಲ್ಲ್ಯಾದರೂ ಬದುಕಿರು ಗೆಳೆಯಾ

80.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಹಿರಿಯ ಕವಿ-ಲೇಖಕಿ ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಣ್ಣಕತೆಗಳ ಸಂಕಲನ ‘ಎಲ್ಯಾದರೂ ಬದುಕಿರು ಗೆಳೆಯಾ‘.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎಲ್ಲ್ಯಾದರೂ ಬದುಕಿರು ಗೆಳೆಯಾ”

Your email address will not be published.