ಎರಡು ರಷ್ಯನ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು

70.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ರಷ್ಯನ್ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು — ಲಿಯೋ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಲಾಯ್ ಗೊಗೋಲ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಕಥನಕಾರರ ಎರಡು ಕತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಈ ಕತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆಯೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎರಡು ರಷ್ಯನ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು”

Your email address will not be published.